eTutor angielski NA ZAWSZEZapłać raz, korzystaj, kiedy chceszSPRAWDŹ >>

"przywracać coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przywracać coś" po polsku

przywracać coś

phrasal verb
 1. give something back , give back something
  • przywracać coś (np. wzrok, wolność)
   He is an innocent man, you should give him back his freedom. (On jest niewinnym człowiekiem, powinniście mu zwrócić wolność.)
   The surgery gave me back my eyesight. (Operacja przywróciła mi mój wzrok.)
 2. bring something back , bring back something *
phrasal verb
 1. give somebody something back
  • przywracać komuś coś (np. wzrok)
   The doctors gave him his sight back. (Doktorzy przywrócili mu wzrok.)
   The boss gave me my old job back. (Szef przywrócił mi moją starą pracę.)
   link synonim: restore
czasownik
 1. restore **   [przechodni]
  We have to restore order in this town. (Musimy przywrócić porządek w tym mieście.)
  Her love restored harmony at our home. (Jej miłość przywróciła harmonię w naszym domu.)
 2. reintroduce
 3. reclaim *
 4. redo
 5. rehabilitate
 6. recreate
 7. unmake
 8. restitute  

powered by  eTutor logo