"przywrócić kogoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przywrócić kogoś" po polsku

czasownik
 1. restore **
  • przywrócić [TRANSITIVE]
   We have to restore order in this town. (Musimy przywrócić porządek w tym mieście.)
   Her love restored harmony at our home. (Jej miłość przywróciła harmonię w naszym domu.)
  • odbudować, przywrócić [TRANSITIVE]
   Can we restore the system from the backups? (Możemy przywrócić system z kopii zapasowych?)
   The car was restored to a good condition. (Auto zostało przywrócone do dobrego stanu.)
   link synonim: rebuild
  • przywrócić (np. prawo) [TRANSITIVE]
   Your job is to help me restore some order around here. (Twoim zadaniem jest pomóc mi przywrócić tu porządek.)
   Sheriff has restored peace and harmony in our town. (Szeryf przywrócił pokój i harmonię w naszym miasteczku.)
 2. reintroduce
 3. reclaim *
 4. redo
 5. rehabilitate
 6. recreate
 7. unmake

przywrócić kogoś

phrasal verb
 1. bring somebody back , także: bring back somebody *
phrasal verb
 1. give something back , give back something
  • przywracać coś (np. wzrok, wolność)
   He is an innocent man, you should give him back his freedom. (On jest niewinnym człowiekiem, powinniście mu zwrócić wolność.)
   The surgery gave me back my eyesight. (Operacja przywróciła mi mój wzrok.)
 2. bring something back , bring back something *
phrasal verb
 1. give somebody something back
  • przywracać komuś coś (np. wzrok)
   The doctors gave him his sight back. (Doktorzy przywrócili mu wzrok.)
   The boss gave me my old job back. (Szef przywrócił mi moją starą pracę.)
   link synonim: restore

powered by  eTutor logo