BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"powrócić" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "powrócić" po polsku

powrócić

phrasal verb
 1. get back ***
 2. circle back
czasownik
 1. rejoin
 2. regain **
  • powrócić (do jakiegoś miejsca) literary [TRANSITIVE]
   I regained to the place where I was born. (Powróciłem do miejsca, gdzie się urodziłem.)
   Would you like to regain to your home town? (Chciałbyś powrócić do swojego rodzinnego miasta?)
 3. revisit *
 4. re-enter , także: reenter
  • powrócić (w jakieś miejsce), wracać (do miejsca zamieszkania)
idiom
 1. make a comeback
  • powrócić (np. na scenę)
phrasal verb
 1. come back ****
  • wracać, powracać
   We came back home at 3 a.m. (Wróciliśmy do domu o trzeciej nad ranem.)
   She left home and never came back. (Ona wyszła z domu i nigdy nie wróciła.)
   One day I will come back to this city. (Pewnego dnia wrócę do tego miasta.)
 2. go back ****
czasownik
 1. return , *****
  • wracać, powracać [INTRANSITIVE]
   There was no one home when he returned. (Nikogo nie było w domu, gdy on wrócił.)
   The dinner will be ready before you return. (Obiad będzie gotowy zanim wrócisz.)
   I returned to the shop and bought some flour. (Wróciłem do sklepu i kupiłem mąkę.)
 2. resume **
  • powracać (np. na swoje miejsce) formal [TRANSITIVE]
   Passengers, please resume your seats. (Pasażerowie proszeni są o powrócenie na swoje miejsca.)
 3. recur
 4. reoccur
 5. recrudesce   formal

Powiązane zwroty — "powrócić"

rzeczownik
czasownik
phrasal verb
idiom
przymiotnik
powrotny = return +1 znaczenie
inne
inne

"powrócić" — Słownik kolokacji angielskich

make a comeback kolokacja
 1. make czasownik + comeback rzeczownik = powrócić (np. na scenę)
  Zwykła kolokacja

  He made his comeback during the game, playing the last 20 minutes.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo