TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"odwrócić coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "odwrócić coś" po polsku

czasownik
 1. shift ****
  • odsunąć, odwrócić (np. uwagę) [przechodni]
   He shifted my attention by asking me to watch his baby. (Odwrócił moją uwagę prosząc mnie, bym popilnował jego dziecka.)
   I shifted her attention and grabbed her purse. (Odwróciłem jej uwagę i złapałem jej torebkę.)
 2. avert *
 3. invert
czasownik
 1. turn , *****
  • odwracać, obracać (przedmiot) [przechodni]
   Turn the chair around. (Obróć krzesło.)
   Turn the ring three times, and watch what happens. (Obróć pierścionek trzy razy i patrz co się stanie.)
 2. reverse ***
  • odwracać, zmieniać (np. decyzję) [przechodni]
   Can I do anything that would make you reverse your decision? (Czy mogę zrobić coś, co sprawi, że zmienisz decyzję?)
   I won't reverse my decision. (Nie zmienię mojej decyzji.)
 3. deflect
 4. divert , *
 5. sidetrack
  • odwracać (czyjąś uwagę)
   His presence sidetracked me from work. (Jego obecność odwróciła moją uwagę od pracy.)
 6. upturn
phrasal verb
 1. detract from
  • odwracać, odciągać (np. uwagę)
   He tried to detract my attention from work. (On próbował odciągnąć moją uwagę od pracy.)
czasownik
 1. turn around ** , turn round , turn away **
 2. twist round , twist around
 1. go into reverse  
obrazek do "turn around" po polsku
czasownik
 1. turn around ** , turn round  
  Don't turn around. (Nie odwracaj się.)
  She turned round and saw him come into the room. (Ona odwróciła się i zobaczyła, jak on wchodził do pokoju.)
  The man in the white coat did not turn round. (Mężczyzna w białym płaszczu nie odwrócił się.)

"odwrócić coś" — Słownik kolokacji angielskich

swing around kolokacja
 1. swing czasownik + around przyimek = odwrócić coś
  Bardzo silna kolokacja

  "Anyone coming from the west, even if they wanted to come down to the river, would have to swing around these trees."

  Podobne kolokacje: