PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"turn back" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "turn back" po angielsku

turn back **

obrazek do "turn back" po polsku
phrasal verb
 1. zawrócić, zawracać
  We cannot turn back now, we're almost home. (Nie możemy teraz zawrócić, jesteśmy prawie w domu.)
  If we turn back now, we'll never find her. (Jeśli teraz zawrócimy, to nigdy jej nie znajdziemy.)
  We should turn back. (Powinniśmy zawrócić.)
  I forgot my phone, turn back, please. (Zapomniałem mojego telefonu, zawróć, proszę.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

phrasal verb
 1. zawrócić kogoś
  The man turned me back and said I was going in the wrong direction. (Mężczyzna zawrócił mnie i powiedział, że idę w złą stronę.)

"turn back" — Słownik kolokacji angielskich

turn back kolokacja
 1. turn czasownik + back particle = zawrócić, zawracać
  Bardzo silna kolokacja

  But I have gone too far now to turn back.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo