BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"turn into" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "turn into" po angielsku

phrasal verb
 1. skręcić w coś (np. w ulicę)
  I was following him but he turned into some crowded street and I lost him there. (Śledziłem go, ale skręcił w jakąś zatłoczoną ulicę i tam go zgubiłem.)
  Turn into Chopin street and wait there. (Skręć w ulicę Chopina i tam zaczekaj.)
 2. przemienić się w coś, zamienić się w coś
  During war, people turn into monsters. (Podczas wojny, ludzie zmieniają się w potwory.)
phrasal verb
 1. przemieniać kogoś w coś
  The fairy turned a prince into a frog. (Wróżka przemieniła księcia w żabę.)

"turn into" — Słownik kolokacji angielskich

turn into kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zmień się
 1. turn czasownik + into przyimek
  Bardzo silna kolokacja

  Do you want her turned into a human being again?

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo