"zawrócić kogoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zawrócić kogoś" po polsku

obrazek do "turn back" po polsku
phrasal verb
 1. turn back **
  • zawrócić, zawracać
   We cannot turn back now, we're almost home. (Nie możemy teraz zawrócić, jesteśmy prawie w domu.)
   If we turn back now, we'll never find her. (Jeśli teraz zawrócimy, to nigdy jej nie znajdziemy.)
   We should turn back. (Powinniśmy zawrócić.)
   I forgot my phone, turn back, please. (Zapomniałem mojego telefonu, zawróć, proszę.)
 2. put back
 3. turn something around
 4. double back
idiom
 1. turn on a dime  
 2. hang a huey   slang

zawrócić kogoś

phrasal verb
 1. turn somebody back  
  The man turned me back and said I was going in the wrong direction. (Mężczyzna zawrócił mnie i powiedział, że idę w złą stronę.)
czasownik
 1. swing ***
  • zawracać, zakręcać [przechodni/nieprzechodni]
   She swung around when she heard the doorbell. (Ona zawróciła, kiedy usłyszała dzwonek do drzwi.)
   I swung, but the exit door was no longer there. (Zawróciłam, ale drzwi wejściowych już nie było.)
 2. upturn
phrasal verb
 1. go about *
 2. put about
 1. bust someone's balls

powered by  eTutor logo