eTutor angielski NA ZAWSZEZapłać raz, korzystaj, kiedy chceszSPRAWDŹ >>

"zawracać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zawracać" po polsku

zawracać

obrazek do "turn back" po polsku
phrasal verb
 1. turn back **
  • zawrócić, zawracać
   We cannot turn back now, we're almost home. (Nie możemy teraz zawrócić, jesteśmy prawie w domu.)
   If we turn back now, we'll never find her. (Jeśli teraz zawrócimy, to nigdy jej nie znajdziemy.)
   We should turn back. (Powinniśmy zawrócić.)
   I forgot my phone, turn back, please. (Zapomniałem mojego telefonu, zawróć, proszę.)
 2. go about *
 3. double back
 4. put about
czasownik
 1. swing ***
  • zawracać, zakręcać [przechodni/nieprzechodni]
   She swung around when she heard the doorbell. (Ona zawróciła, kiedy usłyszała dzwonek do drzwi.)
   I swung, but the exit door was no longer there. (Zawróciłam, ale drzwi wejściowych już nie było.)
 2. upturn
 1. bust someone's balls
phrasal verb
 1. turn somebody back  
  The man turned me back and said I was going in the wrong direction. (Mężczyzna zawrócił mnie i powiedział, że idę w złą stronę.)

"zawracać" — Słownik kolokacji angielskich

turn back kolokacja
 1. turn czasownik + back particle = zawrócić, zawracać
  Bardzo silna kolokacja

  But I have gone too far now to turn back.

  Podobne kolokacje:
put about kolokacja
 1. put czasownik + about przyimek = zakręcać, zawracać
  Silna kolokacja

  But I put my arms about him, and we just lay still for a bit.

  Podobne kolokacje:
 2. put czasownik + about przysłówek = zakręcać, zawracać
  Zwykła kolokacja

  I've been thinking over the story I shall put about.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo