"pay back" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "pay back" po angielsku

pay back

phrasal verb
 1. zwracać, spisywać, spłacać
  Even though you said it was a gift, I will pay back the money to you. (Pomimo tego, że powiedziałeś, że to był prezent, zwrócę ci pieniądze.)
  If he can't pay back the loan, he can work for us. (Jeżeli on nie może spłacić pożyczki, może dla nas pracować.)
phrasal verb
 1. zwracać komuś pieniądze, oddawać komuś pieniądze
  When will you pay me back? (Kiedy oddasz mi pieniądze?)
  I paid my sister back, she loaned me the money a year ago. (Zwróciłem pieniądze mojej siostrze, pożyczyła mi je rok temu.)
 2. odpłacać się komuś
  I will pay you back for what you did to me. (Odpłacę ci się za to, co mi zrobiłeś.)

"pay back" — Słownik kolokacji angielskich

pay back kolokacja
 1. pay czasownik + back particle = zwracać, spisywać, spłacać
  Bardzo silna kolokacja

  Who has decided that they don't have to pay back their legal costs?

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo