TYLKO DO NIEDZIELI!Rabat -40% na roczny kurs angielskiego.SPRAWDŹ >>Zamknij

"zwracać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zwracać" po polsku

zwracać

Return to HITRAN FACTS
czasownik
 1. return , *****
  • zwracać, odsyłać [przechodni]
   The letter was returned to the sender. (List został zwrócony do nadawcy.)
   My letter was returned, because I wrote the wrong address on the envelope. (Mój list został odesłany, ponieważ napisałem zły adres na kopercie.)
 2. repay *
 3. restore **   oficjalnie [przechodni]
  This phone is broken, I have to restore it. (Ten telefon jest zepsuty, muszę go zwrócić.)
  You can't restore this shirt, sir, you didn't buy it here. (Nie może pan zwrócić tej koszuli, nie kupił jej pan tutaj.)
 4. toss ***
  • rzygać, zwracać, wymiotować  AmE potocznie
   Don't toss on my carpet, it's new! (Nie rzygaj na mój dywan, jest nowy!)
   My dog tossed in my car. (Mój pies zwymiotował w moim samochodzie.)
 5. regurgitate
 6. disgorge
 7. regurge
 8. regorge
 9. regive
 10. boke ScoE slang , boak ScoE slang
phrasal verb
 1. pay back
  • zwracać, spisywać, spłacać
   Even though you said it was a gift, I will pay back the money to you. (Pomimo tego, że powiedziałeś, że to był prezent, zwrócę ci pieniądze.)
   If he can't pay back the loan, he can work for us. (Jeżeli on nie może spłacić pożyczki, może dla nas pracować.)
 2. give back
idiom
 1. lose one's lunch slang
phrasal verb
 1. turn something in *
 2. give something back , give back something
  • zwracać coś, oddawać coś
   When will you give me back my wallet? (Kiedy oddasz mi mój portfel?)
   Give me my glasses back! (Oddaj mi moje okulary!)
 3. take something back * , także: take back something
 4. hand something back
 5. put something back , także: put back something  
  I have to put the books back to the library. (Muszę zwrócić książki do biblioteki.)
 6. kick something back
phrasal verb
 1. bring something up , bring up something **
phrasal verb
 1. turn something in to somebody  
  You don't have to turn the car in to me for another week. (Przez kolejny tydzień nie musisz mi zwracać samochodu.)
  I have to turn a book I borrowed in to my friend. (Muszę zwrócić mojej koleżance książkę, którą od niej pożyczyłam.)
 2. hand something back to somebody  
czasownik
 1. approach , *****
  • zwracać się (np. z pytaniem do kogoś) [przechodni]
   She approached him with a million of requests. (Ona zwróciła się do niego z milionem próśb.)
   I approached my boss with a request. (Zwróciłam się do mojego szefa z prośbą.)
 2. turn , *****
  • zwracać się, skierować się (zacząć myśleć o czymś) [przechodni/nieprzechodni]
   My thoughts turned to my most embarrassing moments. (Moje myśli skierowały się do moich najbardziej zawstydzających momentów.)
   Whenever I'm alone, my mind turns to you. (Zawsze kiedy jestem sam, mój umysł kieruje się do ciebie.)
   Then his thoughts turned to her. (Wtedy jego myśli skierowały się ku niej.)
 3. appeal to something **
 4. face *****
 5. yield ***
 6. pay for itself
 7. apostrophize , apostrophise BrE

"zwracać" — Słownik kolokacji angielskich

give back kolokacja
 1. give czasownik + back particle = oddawać, zwracać, przywracać, odbijać
  Bardzo silna kolokacja

  You have given me back a little of my past.

  Podobne kolokacje:
pay back kolokacja
 1. pay czasownik + back particle = zwracać, spisywać, spłacać
  Bardzo silna kolokacja

  Who has decided that they don't have to pay back their legal costs?

  Podobne kolokacje:
lose one's lunch kolokacja
 1. lose czasownik + lunch rzeczownik = wymiotować, zwracać, puszczać pawia
  Luźna kolokacja

  She went inside to the privy and lost her lunch.

  Podobne kolokacje: