"shift something onto something" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "shift something onto something" po angielsku — Słownik polsko-angielski

shift something onto something

czasownik
  1. zwrócić coś na coś

podobne do "shift something onto something" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "shift something onto something" po polsku — Słownik angielsko-polski

rzeczownik