Kurs TRAVEL ENGLISH aż 50% taniejAngielskie rozmówki i słówka przydatne w podróżySPRAWDŹ >>

"give back" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "give back" po angielsku

give back

phrasal verb
 1. oddawać, zwracać, przywracać, odbijać
phrasal verb
 1. zwracać coś, oddawać coś
  When will you give me back my wallet? (Kiedy oddasz mi mój portfel?)
  Give me my glasses back! (Oddaj mi moje okulary!)
 2. przywracać coś (np. wzrok, wolność)
  He is an innocent man, you should give him back his freedom. (On jest niewinnym człowiekiem, powinniście mu zwrócić wolność.)
  The surgery gave me back my eyesight. (Operacja przywróciła mi mój wzrok.)
 3. odbijać (np. światło, dźwięk)
phrasal verb
 1. oddawać coś komuś
  Leon gave me back my book. (Leon oddał mi moją książkę.)
  Give me my money back. (Oddaj mi moje pieniądze.)
 2. przywracać komuś coś (np. wzrok)
  The doctors gave him his sight back. (Doktorzy przywrócili mu wzrok.)
  The boss gave me my old job back. (Szef przywrócił mi moją starą pracę.)
  link synonim: restore

"give back" — Słownik kolokacji angielskich

give back kolokacja
 1. give czasownik + back particle = oddawać, zwracać, przywracać, odbijać
  Bardzo silna kolokacja

  You have given me back a little of my past.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo