"chwalić kogoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "chwalić kogoś" po polsku

czasownik
 1. praise **
  • chwalić, wychwalać (powiedzieć, że się kogoś lub coś podziwia) [TRANSITIVE]
   He's been praised many times for his excellent grades. (On był wiele razy wychwalany za swoje świetne oceny.)
   She was praised for being an outstanding publicist. (Ona była wychwalana za bycie wybitną publicystką.)
   She praised her children for good behaviour. (Ona pochwaliła swoje dzieci za dobre zachowanie.)
   My mother always praises me for my good grades. (Moja mama zawsze chwali mnie za moje dobre oceny.)
  • błogosławić, chwalić (np. Boga) [TRANSITIVE]
   He got home safely, let's praise the Lord. (On dotarł bezpiecznie do domu, chwalmy Pana.)
   She praises God for giving her two children. (Ona chwali Boga za danie jej dwójki dzieci.)
 2. commend
 3. laud
  • chwalić, wychwalać formal
   The president lauded the work of the association. (Prezydent pochwalił pracę stowarzyszenia.)
   She was lauded for her charity activity. (Ona była chwalona za swoją działalność dobroczynną.)
 4. extol
 5. hosanna  
czasownik
 1. boast , **
 2. parade **
  • popisywać się, chwalić się
   She paraded her new boyfriend. (Ona popisywała się swoim nowym chłopakiem.)
   Ignore her, she just wants to parade her expensive phone. (Zignoruj ją, chce się tylko pochwalić swoim drogim telefonem.)
 3. big-note
idiom
 1. talk rot
 2. blow one's own trumpet British English , blow one's own horn American English , toot one's own horn American English
idiom
 1. boast about something
  • chwalić się czymś, przechwalać się czymś
   Stop boasting about your new boyfriend, I'm tired of listening about him. (Przestań przechwalać się swoim nowym chłopakiem, jestem zmęczony słuchaniem o nim.)
   It's not polite to boast about your money. (To niegrzeczne chwalić się swoimi pieniędzmi.)
phrasal verb
 1. crow about something

powered by  eTutor logo