"give something back" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "give something back" po angielsku — Słownik polsko-angielski

give something back , także: give back something

phrasal verb
 1. zwracać coś, oddawać coś
  When will you give me back my wallet? (Kiedy oddasz mi mój portfel?)
  Give me my glasses back! (Oddaj mi moje okulary!)
 2. przywracać coś (np. wzrok, wolność)
  He is an innocent man, you should give him back his freedom. (On jest niewinnym człowiekiem, powinniście mu zwrócić wolność.)
  The surgery gave me back my eyesight. (Operacja przywróciła mi mój wzrok.)
 3. odbijać (np. światło, dźwięk)
phrasal verb
 1. oddawać, zwracać, przywracać, odbijać
phrasal verb
 1. oddawać coś komuś
  Leon gave me back my book. (Leon oddał mi moją książkę.)
  Give me my money back. (Oddaj mi moje pieniądze.)
 2. przywracać komuś coś (np. wzrok)
  The doctors gave him his sight back. (Doktorzy przywrócili mu wzrok.)
  The boss gave me my old job back. (Szef przywrócił mi moją starą pracę.)
  link synonim: restore

Czy wiesz, że poza słownikiem Diki, od wielu lat rozwijamy dla Ciebie kursy angielskiego online? Wejdź na etutor.pl i sprawdź!