PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"odsyłać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "odsyłać" po polsku

odsyłać

Return to HITRAN FACTS
czasownik
 1. return , *****
  • zwracać, odsyłać [przechodni]
   The letter was returned to the sender. (List został zwrócony do nadawcy.)
   My letter was returned, because I wrote the wrong address on the envelope. (Mój list został odesłany, ponieważ napisałem zły adres na kopercie.)
 2. cross-refer
  • odsyłać, odnosić (np. do innych wypowiedzi)
phrasal verb
 1. send back
  • odsyłać, odesłać
   She sent back the invitation. (Ona odesłała zaproszenie.)
   You have to send back some kind of a response. (Musisz odesłać jakąś odpowiedź.)
czasownik
 1. dismiss **  
  I got dismissed to the principal's office today. (Zostałem dziś odesłany do gabinetu dyrektora.)
  They dismissed me to my room. (Oni odesłali mnie do mojego pokoju.)
 2. remand
 3. redeliver

"odsyłać" — Słownik kolokacji angielskich

send back kolokacja
 1. send czasownik + back particle = odsyłać, odesłać
  Bardzo silna kolokacja

  If they accept I will send back their great chief.

  Podobne kolokacje: