PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"dismiss" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "dismiss" po angielsku

dismiss **

czasownik
 1. odrzucać (np. pomysł) [przechodni]
  My boss dismissed my environmentally-friendly project. (Mój szef odrzucił mój przyjazny dla środowiska projekt.)
  The boss dismissed his idea because it would be too expensive. (Szef odrzucił jego pomysł, bo byłby zbyt kosztowny.)
 2. zwolnić, wyrzucić (z pracy) [przechodni]
  Almost half of our staff have been dismissed. (Prawie połowa naszego personelu została zwolniona.)
  His boss dismissed him last week. (Jego szef zwolnił go w zeszłym tygodniu.)
 3. zwolnić (dać wolne) oficjalnie [przechodni]
  She dismissed her maid for the rest of the day. (Ona dała wolne swojej pokojówce na resztę dnia.)
  I dismiss you. You may go home and rest. (Zwalniam cię. Możesz iść do domu i odpocząć.)
 4. zakończyć (sprawę w sądzie) [przechodni]
  "The case is dismissed," said the judge. ("Sprawa jest zakończona" - powiedział sędzia.)
  Because of the lack of evidence, the case was dismissed. (Z powodu braku dowodów sprawa została zakończona.)
 5. odesłać
  I got dismissed to the principal's office today. (Zostałem dziś odesłany do gabinetu dyrektora.)
  They dismissed me to my room. (Oni odesłali mnie do mojego pokoju.)
 6. zdeprecjonować (kogoś), zdyskredytować (kogoś)
  He dismissed me as an idiot after a five-minute talk. (On zdeprecjonował mnie poprzez nazwanie idiotą po pięciominutowej rozmowie.)
  często w połączeniu z "as"
 7. oddalać (np. wniosek)
  The judge dismissed his motion due to the lack of sufficient evidence. (Sędzia oddalił jego wniosek ze względu na brak wystarczających dowodów.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

 1. kończyć (lekcję, zajęcia)
  Our teacher dismissed the class early today. (Nasz nauczyciel skończył dziś zajęcia wcześniej.)
  "Class dismissed," said the teacher. ("Lekcja skończona" - powiedział nauczyciel.)
czasownik
 1. zwolnić kogoś
  to remove an employee from their job; to terminate someone's employment
  Jane was unfairly dismissed from her post. (Jane została niesprawiedliwie zwolniona ze swojego stanowiska.)
  He was dismissed for stealing money from the cash register. (Zwolniono go za kradzież pieniędzy z kasy.)
 1. dymisjonować kogoś

Powiązane zwroty — "dismiss"

przymiotnik
czasownik
rzeczownik
miss = niecelny strzał, pudło +2 znaczenia
Miss = Pani (w zwrotach, np. "Proszę Pani", o kobiecie niezamężnej) +2 znaczenia
dismission = zwolnienie (np. z pracy) +1 znaczenie
dismissing = odrzucanie (np. pomysłu) +3 znaczenia
przysłówek
inne
kolokacje