KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"Pani" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "Pani" po polsku

Pani

rzeczownik
 1. Miss
  • Pani (w zwrotach, np. "Proszę Pani", o kobiecie niezamężnej)
   Excuse me, miss, can you help me? (Przepraszam, proszę pani, czy może mi pani pomóc?)
   What do you think about it, Miss Walker? (Co pani o tym sądzi, pani Walker?)
   Miss Lavender lives by the old oak tree. (Panna Lavender mieszka obok starego dębu.)
   zobacz także: Mrs, Mr
 2. Lady
  • Pani, Lady (angielski tytuł szlachecki kobiet)
 1. Madam
  • Pani (zwrot grzecznościowy w korespondencji)
obrazek do "lady" po polsku obrazek do "lady" po polsku
rzeczownik
 1. lady ****
  • dama, pani [policzalny]
   Behave yourself, young lady! (Zachowuj się, młoda damo!)
   No one taught me how to be a proper lady. (Nikt mnie nie nauczył, jak być prawdziwą damą.)
  • pani, kobieta [policzalny]
   She was a sweet old lady. (Ona była miłą starszą panią.)
   Have you ever seen this lady? (Czy kiedykolwiek widziałeś tę kobietę?)
  • żona, pani przestarzale [policzalny]
   My dear guests, I would like to introduce my lady. (Drodzy goście, chciałbym przedstawić moją żonę.)
   My lovely lady is pregnant. (Moja urocza żona jest w ciąży.)
 2. Ms (skrót) British English **** , Ms. (skrót) American English ****
  • pani (używane przed nazwiskiem kobiety, gdy nie wiemy, czy jest zamężna, czy nie)
   Dear Ms Brown, we're happy to inform you that you won 100 dollars. (Szanowna pani Brown, z radością informujemy, iż wygrała pani 100 dolarów.)
   This is my new teacher, Ms. Davis. (To jest moja nowa nauczycielka, pani Davis.)
 3. madam , także: madame * , także: Madame , ma'am American English * , także: marm American English dialekt , Mme (skrót)
  • pani, proszę pani (w zwrotach grzecznościowych)
   We wanted to ask you over to our place, madam. (Chcielibyśmy panią teraz do siebie zaprosić.)
   Madam, I cannot tell you anything about the case against your husband. (Droga pani, nie mogę powiedzieć nic na temat sprawy toczącej się przeciwko pani mężowi.)
   Ma'am, you wanted to see me. (Chciała mnie pani widzieć.)
 4. Mrs British English , Mrs. American English
  • pani (tytuł przed nazwiskiem, o kobiecie zamężnej)
   Mrs Ford told me to put this stuff in the kitchen. (Pani Ford powiedziała, żeby położyć te rzeczy w kuchni.)
   zobacz także: Miss, missus
 5. dame *
 6. mistress * , także: shackjob slang
 7. signora
  • pani (włoski zwrot grzecznościowy)
 8. m'lady dawne użycie , milady dawne użycie , także: miladi  
 9. queen bee
 10. ladykin
 11. goodwife
zaimek
 1. you , ***** , także: yer dialekt , także: yeh dialekt , także: yuh

powered by  eTutor logo