"pani" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pani" po polsku — Słownik angielsko-polski

pani

Lady with an Ermine Print by Miss USA Rachel Smith at
rzeczownik
 1. lady ****
  • dama, pani [COUNTABLE]
   Behave yourself, young lady! (Zachowuj się, młoda damo!)
   No one taught me how to be a proper lady. (Nikt mnie nie nauczył, jak być prawdziwą damą.)
  • pani, kobieta [COUNTABLE]
   She was a sweet old lady. (Ona była miłą starszą panią.)
   Have you ever seen this lady? (Czy kiedykolwiek widziałeś tę kobietę?)
  • żona, pani old-fashioned [COUNTABLE]
   My dear guests, I would like to introduce my lady. (Drodzy goście, chciałbym przedstawić moją żonę.)
   My lovely lady is pregnant. (Moja urocza żona jest w ciąży.)
 2. Ms British English **** , Ms. American English ****
  • pani (używane przed nazwiskiem kobiety, gdy nie wiemy, czy jest zamężna czy nie)
   Dear Ms Brown, we're happy to inform you that you won 100 dollars. (Szanowna pani Brown, z radością informujemy, iż wygrała pani 100 dolarów.)
   This is my new teacher, Ms. Davis. (To jest moja nowa nauczycielka, pani Davis.)
 3. madam , także: madame * , także: Madame , ma'am American English * , także: marm American English dialect , Mme (skrót)
  • pani, proszę pani (w zwrotach grzecznościowych)
   We wanted to ask you over to our place, madam. (Chcielibyśmy panią teraz do siebie zaprosić.)
   Madam, I cannot tell you anything about the case against your husband. (Droga pani, nie mogę powiedzieć nic na temat sprawy toczącej się przeciwko pani mężowi.)
 4. Mrs British English , Mrs. American English
  • pani (tytuł przed nazwiskiem, o kobiecie zamężnej)
   Mrs Ford told me to put this stuff in the kitchen. (Pani Ford powiedziała, żeby położyć te rzeczy do kuchni.)
   zobacz także: Miss, missus
 5. dame *
 6. mistress * , także: shackjob slang
 7. signora
  • pani (włoski zwrot grzecznościowy)
 8. m'lady old use , milady old use , także: miladi  
 9. ladykin
 10. goodwife
 11. queen be
zaimek
 1. you ***** , także: yer dialect
rzeczownik
 1. Miss
  • Pani (w zwrotach, np. "Proszę Pani", o kobiecie niezamężnej)
   Excuse me, miss, can you help me? (Przepraszam, proszę pani, czy może mi pani pomóc?)
   What do you think about it, Miss Walker? (Co pani o tym sądzi, pani Walker?)
   Miss Lavender lives by the old oak tree. (Panna Lavender mieszka obok starego dębu.)
   zobacz także: Mrs, Mr