"panować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "panować" po polsku

panować

The illusion of control
czasownik
 1. control *****
  • kontrolować, nadzorować, panować (nad czymś, nad kimś) [przechodni]
   The plant manager must control every step of the production process. (Menedżer fabryki musi kontrolować każdy etap przebiegu produkcji.)
   I can't control my own children. (Nie panuję nad własnymi dziećmi.)
   link synonim: check
 2. master , ****
  • kontrolować, panować (nad sytuacją) [przechodni]
   How do you master such a situation? (Jak panujesz nad taką sytuacją?)
   He can master every situation - you should ask him for help. (On potrafi kontrolować każdą sytuację - powinieneś poprosić go o pomoc.)
 3. reign *
  • panować, królować
   His heir is just a boy, not ready to reign. (Jego dziedzic jest jeszcze chłopcem, nie jest gotowy, aby panować.)
 4. prevail **
 5. predominate
phrasal verb
 1. rein in , rein something in
 1. be king
idiom
 1. be a mess , be in a mess
  • panować, być (o bałaganie)
   His house is always tidy, but his car is an absolute mess. (Jego dom jest zawsze czysty, ale w jego samochodzie panuje totalny bałagan.)

Powiązane zwroty — "panować"

rzeczownik
państwo = country +4 znaczenia
pan = lord +9 znaczeń
pani = lady +6 znaczeń
panowanie = hand +8 znaczeń
zaimek
pan = you , także: yer dialekt , także: yeh dialekt , także: yuh
czasownik
phrasal verb
przymiotnik
opanowany = calm +4 znaczenia
idiom
inne
inne
Zobacz także: nie panować nad sobą

powered by  eTutor logo