BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"panować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "panować" po polsku

panować

The illusion of control
czasownik
 1. control *****
  • kontrolować, nadzorować, panować (nad czymś, nad kimś) [TRANSITIVE]
   The plant manager must control every step of the production process. (Menedżer fabryki musi kontrolować każdy etap przebiegu produkcji.)
   I can't control my own children. (Nie panuję nad własnymi dziećmi.)
   link synonim: check
 2. master , ****
  • kontrolować, panować (nad sytuacją) [TRANSITIVE]
   How do you master such a situation? (Jak panujesz nad taką sytuacją?)
   He can master every situation - you should ask him for help. (On potrafi kontrolować każdą sytuację - powinieneś poprosić go o pomoc.)
 3. reign *
  • panować, królować
   His heir is just a boy, not ready to reign. (Jego dziedzic jest jeszcze chłopcem, nie jest gotowy, aby panować.)
 4. prevail **
 5. predominate
idiom
 1. be a mess , be in a mess
  • panować, być (o bałaganie)
   His house is always tidy, but his car is an absolute mess. (Jego dom jest zawsze czysty, ale w jego samochodzie panuje totalny bałagan.)

powered by  eTutor logo