TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"collect oneself" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "collect oneself" po angielsku

collect oneself
contain oneself

idiom
 1. opanować się, panować nad sobą, nie okazywać emocji
  The kids were so excited they could hardly contain themselves. (Dzieci były tak podekscytowane, że ledwo mogły panować nad sobą.)
  When he heard the news, he just couldn't contain himself. (Gdy usłyszał wiadomości, po prostu nie mógł się opanować.)
obrazek do "collect" po polsku
czasownik
 1. kolekcjonować, zbierać [przechodni]
  She collects stuffed animals. (Ona kolekcjonuje pluszowe zwierzaki.)
  Find someone who collects old coins. (Znajdź kogoś, kto zbiera stare monety.)
 2. odbierać (np. nagrodę, dziecko ze szkoły)  BrE [przechodni]
  Did you remember to collect the prize? (Czy pamiętałeś, żeby odebrać nagrodę?)
  The teacher collected our exams and started to check them. (Nauczyciel zebrał nasze egzaminy i zaczął je sprawdzać.)
 3. inkasować [przechodni]
  She collected the money at the door. (Inkasowała pieniądze przy drzwiach.)
  How much do you collect for making a chair? (Ile inkasujesz za zrobienie krzesła?)
 4. kwestować
  We're collecting money for our hospice. (Kwestujemy na rzecz naszego hospicjum.)
  We are collecting money for a sick girl. Would you like to help, sir? (Kwestujemy pieniądze dla chorej dziewczynki. Czy chciałby pan pomóc?)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.