PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"pamięć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pamięć" po polsku

pamięć

memory pic data storage device inside
rzeczownik
 1. memory ****
  • pamięć [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   I have a bad memory. (Mam kiepską pamięć.)
   He's lost his memory, I'm afraid. (Obawiam się, że on stracił pamięć.)
   My sister has a good memory for names. (Moja siostra ma dobrą pamięć do imion.)
  • pamięć (w komputerze) [COUNTABLE]
   My computer has two gigabytes of memory. (Mój komputer ma dwa gigabajty pamięci.)
   You need to install more memory. (Musisz zainstalować więcej pamięci.)
  • wspomnienie, pamięć [COUNTABLE USUALLY PLURAL]
   I will keep the memory of you in my heart. (Zachowam pamięć o tobie w moim sercu.)
   Sometimes memories can be very painful. (Czasami wspomnienia mogą być bardzo bolesne.)
 2. storage **   [UNCOUNTABLE]
  The storage in my phone is full. (Pamięć w moim telefonie jest pełna.)
  I want a computer with bigger storage. (Chcę komputer z większą pamięcią.)
 3. recollection *
  • wspomnienie (np. z dzieciństwa), przypomnienie, pamięć
   I have absolutely no recollection of it being put there. (Nie mam żadnych wspomnień jak to się tam znalazło.)
   My recollections of my childhood are very hazy. (Moje wspomnienia dzieciństwa są bardzo mgliste.)
 4. recall *
  • pamięć, przypomnienie sobie (czegoś) [UNCOUNTABLE]
   You should give him some things from his past to jog his recall. (Powinniście dać mu jakieś rzeczy z jego przeszłości, żeby uaktywnić jego pamięć.)
 5. remembrance
  • cześć (oddana komuś), pamięć
   I would ask you to rise for a minute's silence in remembrance of the dead. (Chciałbym prosić wszystkich o powstanie i uczczenie pamięci zmarłych minutą ciszy.)
   Her sacrifice deserves our remembrance. (Jej poświęcenie zasługuje na naszą pamięć.)
 6. retention *

Powiązane zwroty — "pamięć"

czasownik
idiom
przysłówek
na pamięć = by rote +3 znaczenia
rzeczownik
phrasal verb
przymiotnik

powered by  eTutor logo