PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"przypomnienie sobie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przypomnienie sobie" po polsku

przypomnienie sobie

rzeczownik
 1. recall *
  • pamięć, przypomnienie sobie (czegoś) [UNCOUNTABLE]
   You should give him some things from his past to jog his recall. (Powinniście dać mu jakieś rzeczy z jego przeszłości, żeby uaktywnić jego pamięć.)
rzeczownik
 1. reminder **   [COUNTABLE]
  a message that helps you remember
  He's a good reminder of what I don't want to become. (On jest dobrym przypomnieniem tego kim nie chcę się stać.)
  As a reminder, make sure to call your boss. (Dla przypomnienia, pamiętaj, żeby zadzwonić do swojego szefa.)
 2. recollection *
  • wspomnienie (np. z dzieciństwa), przypomnienie, pamięć
   I have absolutely no recollection of it being put there. (Nie mam żadnych wspomnień jak to się tam znalazło.)
   My recollections of my childhood are very hazy. (Moje wspomnienia dzieciństwa są bardzo mgliste.)
 3. reminiscence
czasownik
 1. remind ***
  • przypominać (o czymś, np. o spotkaniu) [TRANSITIVE]
   Remind him about the meeting. (Przypomnij mu o spotkaniu.)
   Can you remind me about the party? (Czy możesz przypomnieć mi o przyjęciu?)
   link synonim: put in mind of
 2. resemble **
  • przypominać (być podobnym do czegoś) [TRANSITIVE]
   These mountains resemble The Rocky Mountains. (Te góry przypominają Góry Skaliste.)
   She resembles her mother. (Ona przypomina swoją matkę.)
 3. recall ****
  • przypominać (kogoś, coś), być podobnym (do kogoś, czegoś) [TRANSITIVE]
   You recall your mother. (Przypominasz swoją matkę.)
   Your new cat recalls the previous one. (Twój nowy kot przypomina poprzedniego.)
 4. favour British English , favor American English ***
idiom
 1. bring to mind , także: call to mind
 1. bring back memories
phrasal verb
 1. remind somebody of something  
  You remind me of Audrey Hepburn. (Przypominasz mi Audrey Hepburn.)
phrasal verb
 1. remind somebody of somebody  
  You remind me so much of my late daughter. (Tak bardzo przypominasz mi moją zmarłą córkę.)
phrasal verb
 1. come to somebody *****
phrasal verb
 1. think of something ****
  • przypominać sobie coś, przychodzić do głowy
   I couldn't think of a good example then. (Wtedy nie przychodził mi do głowy żaden dobry przykład.)
   I just thought of a great idea. (Właśnie przyszedł mi do głowy świetny pomysł.)
   I couldn't think of any nice moment spent with her. (Nie mogłem sobie przypomnieć żadnego miłego momentu spędzonego z nią.)
czasownik
 1. remember *****   [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  I cannot remember my PIN number. (Nie potrafię przypomnieć sobie swojego numeru PIN.)
  Do you remember anything from that night? (Czy przypominasz sobie cokolwiek z tamtej nocy?)
 2. recollect
 3. bethink
 1. think back
czasownik
 1. come *****
  • przypominać się (kiedy coś nam się przypomni) [INTRANSITIVE]
   Suddenly it came to me - I have to go to the store. (Nagle mi się przypomniało - muszę iść do sklepu.)
   The name of the actress has finally come to me! (Imię tej aktorki w końcu mi się przypomniało!)
rzeczownik
 1. coming **

powered by  eTutor logo