Hej, chcesz coś z eTutora?Złap rabat -40% na kurs angielskiego!SPRAWDŹ >>Zamknij

"ślad" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ślad" po polsku

ślad

Jaskiniowcy zostawili ślad obrazek do "track" po polsku
rzeczownik
 1. mark *****
  • ślad, plama, skaza [policzalny]
   The dog left dirty marks on the floor. (Pies zostawił brudne ślady na podłodze.)
   I can't get rid of these greasy marks on my skirt. (Nie mogę się pozbyć tych tłustych śladów na mojej spódnicy.)
 2. track ****
  • ślad, trop [tylko liczba mnoga]
   There were lots of deer tracks in that meadow, but no human footprints. (Na łące było dużo śladów jeleni, ale nie było odcisków ludzkich stóp.)
   We followed the tracks of wild animals. (Podążyliśmy tropem dzikich zwierząt.)
 3. trace ***
 4. suggestion ***
  • ślad, trop, sygnał [niepoliczalny]
   We should follow this suggestion - it may lead us to the killer. (Powinniśmy podążać tym tropem - może doprowadzić nas do mordercy.)
   It was a false suggestion - there wasn't anyone in that old house. (To był fałszywy ślad - w tym starym domu nikogo nie było.)
 5. trail ***
  • ślad (nieprzyjemne sytuacje i złe emocje) [policzalny]
   Those fights left a trail on our relationship. (Tamte kłótnie pozostawiły ślad na naszym związku.)
   Your cruel words leave a trail on my heart. (Twoje okrutne słowa pozostawiają ślad na moim sercu.)
 6. scent **
  • trop, ślad [policzalny]
   Our dogs caught the scent of the bear. (Nasze psy złapały trop niedźwiedzia.)
   Once my dog finds a scent, he never lets go. (Jak już mój pies znajdzie trop, to nigdy nie odpuszcza.)
 7. print ***
  • odbicie, ślad, odcisk [policzalny]
   The book has a print of wine. (Książka ma ślad po winie.)
   I saw a print in a shape of a cat's paw. (Widziałam odcisk w kształcie kociej łapy.)
 8. footstep *   [policzalny]
  There were some footsteps in the sand. (Na piasku były ślady stóp.)
 9. impression ** , także: impressure dawne użycie
  • odcisk, znak, ślad [policzalny]
   There was an impression of his feet on the sand. (Na piasku był odcisk jego stóp.)
   I saw an impression of a hand on the window. (Zobaczyłem odcisk dłoni na oknie.)
 10. imprint *
  • odbicie, odcisk, ślad
   We found an imprint of a bear paw. (Znaleźliśmy ślad niedźwiedziej łapy.)
 11. vestige
  • pozostałość, ślad, znak oficjalnie
   These buildings are the last vestiges of this culture. (Te budynki to ostatnie pozostałości po tej kulturze.)
 12. reminiscence
 13. spoor
 14. footmark  
przymiotnik
 1. backtrace
 1. sign of something ***
  • ślad po czymś, ślad czegoś
   This smell is a sign of his presence. (Ten zapach jest śladem po jego obecności.)
   The scar on my leg is a sign of that accident. (Blizna na mojej nodze jest śladem po tamtym wypadku.)
rzeczownik
 1. a hint of something

Powiązane zwroty — "ślad"

czasownik
śledzić = follow +9 znaczeń
pozostawiać (ślad, odbicie) = impress +1 znaczenie
naśladować = imitate +11 znaczeń
wypalić (ślad na czymś) = scorch
prześladować = hound +5 znaczeń
rzeczownik
phrasal verb
przymiotnik
śledczy = investigative +1 znaczenie
idiom
inne
przyimek
inne