BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"skaza" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "skaza" po polsku

skaza

Jaskiniowcy zostawili ślad
rzeczownik
 1. mark *****
  • ślad, plama, skaza [COUNTABLE]
   The dog left dirty marks on the floor. (Pies zostawił brudne ślady na podłodze.)
   I can't get rid of these greasy marks on my skirt. (Nie mogę się pozbyć tych tłustych śladów na mojej spódnicy.)
 2. flaw *
 3. stain **  
  His car has a stain on the chassis. (Jego samochód ma skazę na podwoziu.)
 4. imperfection , imperfectness
 5. speck
  • plamka (na powierzchni czegoś), skaza (np. na diamencie)
   If there was a speck on this diamond, its price would drop significantly. (Gdyby na tym diamencie była skaza, jego wartość spadła by drastycznie.)
 6. taint
  • plama (na honorze), zepsucie (np. moralne), skaza (na reputacji)
   There is an immense moral taint in this city. (W tym mieście jest znaczące zepsucie moralne.)
   I have redeemed the taint on my honor. (Odkupiłem plamę na moim honorze.)
 7. blemish
 8. blot
  • skaza, plama (element burzący wygląd, ład)
  • skaza (np. na czyjejś opinii)
 9. macula
 10. diathesis
 11. maculation   literary

powered by  eTutor logo