TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"trace" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "trace" po angielsku

trace ***

obrazek do "trace" po polsku
rzeczownik
 1. ślad, znak, poszlaka [policzalny lub niepoliczalny]
  There's not even a trace of him. (Nie ma po nim żadnego śladu.)
  The traces lead to my house. (Ślady prowadzą do mojego domu.)
 2. zapis (np. w EKG) termin techniczny [policzalny]
  The EKG trace was normal, her heart is healthy. (Zapis w EKG był normalny, jej serce jest zdrowe.)
  Your EKG trace shows some abnormalities. (Pański zapis w EKG pokazuje pewne nieprawidłowości.)
 3. podrys [policzalny]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. namierzać, wyśledzić (kogoś, coś) [przechodni]
  The police traced the kidnapper's whereabouts. (Policja namierzyła miejsce pobytu porywacza.)
  We traced the lost plane. (Namierzyliśmy zaginiony samolot.)
 2. śledzić (np. postęp czegoś, historię czegoś) [przechodni]
  We traced your career and we want to hire you. (Śledziliśmy twoją karierę i chcemy cię zatrudnić.)
  I had to trace the politics of China to prepare my presentation. (Musiałem śledzić politykę Chin, aby przygotować swoją prezentację.)
 3. kopiować (przez kalkę), odrysować (od czegoś) [przechodni]
  My daughter traced the picture of Minnie Mouse. (Moja córka skopiowała przez kalkę obrazek Myszki Minnie.)
  Did you draw it yourself or did you trace it? (Sama to narysowałaś, czy odrysowałaś?)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przymiotnik
 1. śladowy
  This candy bar can contain trace amounts of peanuts. (Ten batonik może zawierać śladowe ilości orzeszków ziemnych.)
  This is pure gold with trace amounts of other elements. (To jest czyste złoto ze śladową ilością innych pierwiastków.)
 1. ani śladu (po kimś, po czymś)

Powiązane zwroty — "trace"

czasownik
trace back = prześledzić (np. historię, źródło pochodzenia)
rzeczownik
przymiotnik
phrasal verb
kolokacje