"slight trace" — Słownik kolokacji angielskich

slight trace kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niewielki ślad
  1. slight przymiotnik + trace rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Is there the slightest trace of the trees having anything to do with it?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo