"faint trace" — Słownik kolokacji angielskich

faint trace kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słaby ślad
  1. faint przymiotnik + trace rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Her shoes left faint red traces on the hard ground.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo