BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs o połowę taniej!SPRAWDŹ >>

"faint light" — Słownik kolokacji angielskich

faint light kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słabe światło
  1. faint przymiotnik + light rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She looked at him in the faint light and her blood went cold.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo