"slight smile" — Słownik kolokacji angielskich

slight smile kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niewielki uśmiech
  1. slight przymiotnik + smile rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I got a slight smile from her as they left the room.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo