"odrysować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "odrysować" po polsku

odrysować

czasownik
  1. trace ***
    • kopiować (przez kalkę), odrysować (od czegoś) [przechodni]
      My daughter traced the picture of Minnie Mouse. (Moja córka skopiowała przez kalkę obrazek Myszki Minnie.)
      Did you draw it yourself or did you trace it? (Sama to narysowałaś, czy odrysowałaś?)

Powiązane zwroty — "odrysować"

czasownik
rysować = draw +1 znaczenie
porysować = scratch +2 znaczenia
przerysować = redraw +1 znaczenie
phrasal verb
rzeczownik
rysownik = drafter +1 znaczenie

powered by  eTutor logo