"zapis" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zapis" po polsku

zapis

rzeczownik
 1. record *****
  • zapis, protokół, rejestr
   These records are not complete. (Te zapisy nie są kompletne.)
   All records have been filed. (Wszystkie zapisy zostały zarchiwizowane.)
   I listened to the whole record and made notes. (Wysłuchałem całego protokołu i sporządziłem notatki.)
 2. transcript *
  • transkrypcja, zapis (sporządzony na podstawie notatek, taśmy)
   They'll give that transcript to the judge. (Oni dadzą tę transkrypcję sędziemu.)
 3. notation
  • notacja, zapis
   I can read musical notation. (Umiem czytać notację muzyczną.)
 4. tally *
  • lista, zestawienie (wydatków, przychodów), zapis (np. wydarzeń)
   According to our tally, we spent less money than last month. (Zgodnie z naszym zestawieniem, wydaliśmy mniej pieniędzy niż w zeszłym miesiącu.)
 5. trace ***
  • zapis (np. w EKG) termin techniczny [policzalny]
   The EKG trace was normal, her heart is healthy. (Zapis w EKG był normalny, jej serce jest zdrowe.)
   Your EKG trace shows some abnormalities. (Pański zapis w EKG pokazuje pewne nieprawidłowości.)
 6. spelling * , sp. (skrót) **
 7. bequest
 8. gift by will

Powiązane zwroty — "zapis"

czasownik
phrasal verb
rzeczownik
przymiotnik
pełny (np. zapis) = unabbreviated
idiom
inne

powered by  eTutor logo