ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"lista" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "lista" po polsku

lista

obrazek do "list" po polsku
rzeczownik
 1. list *****   [policzalny]
  Here's a list of people who are coming. (Tutaj jest lista osób, które przyjdą.)
  They submitted a long list of complaints. (Oni przedłożyli długą listę zażaleń.)
 2. roll , ****
  • rejestr, lista [policzalny]
   The roll of the students is not finished yet. (Lista uczniów nie jest jeszcze skończona.)
   Have you already signed onto the roll? (Czy już się zapisałaś na listę?)
 3. listing *
  • lista, wykaz, spis [policzalny]
   Get me the customer account listing, and you, get me an evaluation report. (Przynieś mi listę kont klientów, a ty, przynieś mi raport podsumowujący.)
 4. roster *
  • lista, spis
   I didn't see your name on the roster. (Nie widziałem twojego imienia na liście.)
 5. checklist
  • lista (rzeczy do zrobienia)
   a list of the things you have to do and check
   I still have a couple of things to do on my checklist. (Nadal mam kilka rzeczy do zrobienia na mojej liście.)
 6. register ***
 7. tally *
  • lista, zestawienie (wydatków, przychodów), zapis (np. wydarzeń)
   According to our tally, we spent less money than last month. (Zgodnie z naszym zestawieniem, wydaliśmy mniej pieniędzy niż w zeszłym miesiącu.)
 8. litany
 9. bead-roll
 10. beadroll

powered by  eTutor logo