BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"zestawienie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zestawienie" po polsku

zestawienie

rzeczownik
 1. comparison ***
  • zestawienie, porównanie [COUNTABLE]
   Can you send me the comparison of these three different cars? (Czy możesz wysłać mi zestawienie tych trzech różnych samochodów?)
   I prepared a comparison of these two offers - the first one is more attractive. (Przygotowałem porównanie tych dwóch ofert - pierwsza jest bardziej atrakcyjna.)
 2. profile ***  
  She made the profile of the data. (Ona zrobiła zestawienie danych.)
  I would like to see the profile of these two offers. (Chciałbym zobaczyć zestawienie tych dwóch ofert.)
 3. tally *
  • lista, zestawienie (wydatków, przychodów), zapis (np. wydarzeń)
   According to our tally, we spent less money than last month. (Zgodnie z naszym zestawieniem, wydaliśmy mniej pieniędzy niż w zeszłym miesiącu.)
 4. chart ***
  • zestawienie (np. zespołów muzycznych)
 5. juxtaposition
  • zestawienie (dwóch lub kilku rzeczy na zasadzie kontrastu)
 6. matching *
  • dopasowanie, zestawienie, pasowanie
   Our fellow citizens expect us to support them by matching our words with actions. (Nasi obywatele oczekują od nas wsparcia poprzez dopasowanie naszych słów do działań.)
 7. fact sheet  
 8. factsheet
  • zestawienie (np. najważniejszych informacji)
 9. juxtaposing
 10. collation
czasownik
 1. correlate ** , corelate
 2. catalogue British English * , catalog American English **
  • skatalogować, zestawiać
   Those documents might take a while to catalogue. (Skatalogowanie tych dokumentów może zająć chwilę.)
 3. tally *
  • liczyć (np. głosy), zestawiać (wydatki, przychody)
   The votes are still being tallied. (Głosy nadal są liczone.)
 4. juxtapose   [TRANSITIVE]
 5. collate
 6. bring into apposition  
 7. appose

Powiązane zwroty — "zestawienie"

rzeczownik
czasownik
idiom
phrasal verb
przymiotnik
zbiorczy (np. bilans lub zestawienie) = consolidated
inne

"zestawienie" — Słownik kolokacji angielskich

fact sheet kolokacja
 1. fact rzeczownik + sheet rzeczownik = zestawienie
  Bardzo silna kolokacja

  In the fact sheet that you've sent there are two things.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo