Kurs TRAVEL ENGLISH aż 50% taniejAngielskie rozmówki i słówka przydatne w podróżySPRAWDŹ >>

"record" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "record" po angielsku

record *****

czasownik
 1. pisać, notować [przechodni]
  She recorded every single day in her journals. (Ona opisywała w swoich pamiętnikach każdy dzień.)
  Record everything I say. (Notuj wszystko, co powiem.)
 2. nagrywać [przechodni/nieprzechodni]
  They recorded their latest album in just one month. (Oni nagrali swój najnowszy album w ciągu zaledwie jednego miesiąca.)
  Children recorded their voices and were playing them back. (Dzieci nagrały swoje głosy i odtwarzały je.)
 3. rejestrować [przechodni]
  Did your camera record the accident? (Czy twoja kamera zarejestrowała wypadek?)
  The cameras recorded the theft. (Kamery zarejestrowały kradzież.)
 4. zaewidencjonować [przechodni]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

record *****

obrazek do "record" po polsku
rzeczownik
 1. rekord (najlepszy wynik)
  He broke the world record twice. (On pobił rekord światowy dwa razy.)
  What is the record for running 100 meters for women? (Jaki jest rekord w biegu na 100 metrów kobiet?)
 2. zapis, protokół, rejestr
  These records are not complete. (Te zapisy nie są kompletne.)
  All records have been filed. (Wszystkie zapisy zostały zarchiwizowane.)
  I listened to the whole record and made notes. (Wysłuchałem całego protokołu i sporządziłem notatki.)
 3. płyta (np. CD, gramofonowa)
  Be careful not to scratch the record. (Bądź ostrożny, żeby nie zarysować płyty.)
  This is the original record signed by the Rolling Stones themselves! (To jest oryginalna płyta podpisana przez samych Rolling Stonesów!)
  Few people listen to records nowadays. (Obecnie mało ludzi słucha płyt.)
 4. kronika
  His name does not appear in the record. (Jego imię nie pojawia się w kronice.)
  I've found information about my family in the old record. (Znalazłem informacje dotyczące mojej rodziny w starej kronice.)
 5. rekord (zbiór pól)
 6. ewidencja
  You need to write down all the items in the record. (Należy zapisać wszystkie przedmioty w ewidencji.)
przymiotnik
 1. ewidencyjny
  She found him in the record book. (Ona znalazła go w księdze ewidencyjnej.)
  The lost record book was found in the basement. (Zagubiona książka ewidencyjna została znaleziona w piwnicy.)

Powiązane zwroty — "record"

rzeczownik
track record = osiągnięcia, historia (np. firmy) +2 znaczenia
criminal record = karalność uprzednia (przeszłość kryminalna)
records = papiery, dokumenty +1 znaczenie
przymiotnik
przysłówek
on record = w historii (w dotychczasowych rejestrach) +1 znaczenie
inne
idiom
czasownik
kolokacje

powered by  eTutor logo