PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"note" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "note" po angielsku

note , *****

obrazek do "note" po polsku Essential Oils and Top, Middle and Base (Bottom) Fragrance Notes ...
rzeczownik
 1. notatka, zapisek [policzalny]
  a piece of writing to help you remember what to say
  She is not there? Can you leave her a note please? (Nie ma jej tam? Czy możesz jej zostawić notatkę proszę?)
  A note fell out of the book. (Notatka wypadła ze środka książki.)
 2. krótki list, liścik [policzalny]
  I hate it when my students pass notes during my lessons. (Nie znoszę tego, jak moi uczniowie podają sobie liściki na moich lekcjach.)
  She received a love note from Mark. (Ona otrzymała liścik miłosny od Marka.)
 3. nota, list oficjalny [policzalny]
  I received a note informing me of my dismissal. (Dostałam oficjalny list informujący mnie o zwolnieniu z pracy.)
  I got a note from the university - I got in! (Otrzymałem oficjalny list z uniwersytetu - dostałem się!)
 4. przypis, adnotacja
  Read the note before you ask any questions. (Przeczytaj przypis zanim zadasz jakiekolwiek pytania.)
  Everything is explained in the note. (Wszystko jest wyjaśnione w adnotacji.)
  You should add a short note to this photo. (Powinieneś dodać krótki przypis do tego zdjęcia.)
 5. nuta, dźwięk [policzalny]
  The T-shirt had a few notes of music printed on the front. (Koszulka miała kilka nut z przodu.)
  There was a note of caution in her letter. (Była nuta ostrożności w jej liście.)
  She played a few loud notes on the piano. (Ona zagrała kilka głośnych dźwięków na pianinie.)
 6. nuta (poczucie, cecha) [tylko liczba pojedyncza]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. zauważać, zwracać uwagę na oficjalnie [przechodni]
  I noted a big cow running around your field. (Zauważyłem wielką krowę biegającą wokół twojego pola.)
  Did you note her strange behaviour? (Zauważyłeś jej dziwne zachowanie?)
  Note that he didn't help you when you needed it. (Zauważ, że on ci nie pomógł, kiedy tego potrzebowałeś.)
  You should note that he didn't come to work today. (Powinieneś zauważyć, że on nie przyszedł dziś do pracy.)
  Please note that the office is closed on Friday. (Proszę zauważyć, że biuro jest zamknięte w piątek.)
 2. wspominać (o kimś lub o czymś mimochodem) [przechodni]
  I noted the good old times and we cried. (Wspomniałem stare dobre czasy i zapłakaliśmy.)
  Oh, don't note the war. (Och, nie wspominaj wojny.)
 3. zanotować, zapisywać [przechodni]
  I need to note this or I will forget about it. (Potrzebuję to zapisać, bo o tym zapomnę.)
  Note down the list of ingredients 'cause you always forget about something! (Zapisz listę składników, bo zawsze o czymś zapominasz!)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

obrazek do "banknote" po polsku
rzeczownik
 1. banknot [policzalny]
  Do you have a €20 note? (Czy masz banknot €20?)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "note"

inne
rzeczownik
phrasal verb
czasownik
przymiotnik
kolokacje