ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"note" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

note rzeczownik

rzeczownik + note
Kolokacji: 92
liner note • Treasury note • program note • suicide note • bank note • Lecture Note • side note • TREAS. NOTE • percent note • ...
note + rzeczownik
Kolokacji: 21
Blue Note label • note issue • note pad • note auction • Treasury note issue • ...
note + czasownik
Kolokacji: 110
note says • note comes • NOTE shares • note indicates • note sounds • note explains • note makes • ...
czasownik + note
Kolokacji: 112
take note • compare notes • see note • contain notes • keep notes • include notes • issue notes • play notes • use notes • ...
przymiotnik + note
Kolokacji: 303
high note • mental note • two-year note • five-year note • handwritten note • explanatory note • particular note • Blue Note • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 66
2. mental note = umysłowa notatka mental note
5. handwritten note = odręcznie pisana notatka handwritten note
6. explanatory note = objaśnienie, pismo wyjaśniające explanatory note
7. particular note = szczegółowa notatka particular note
8. Blue Note = Nuta bluesowa Blue Note
11. positive note = pozytywna notatka positive note
12. brief note = krótka notatka brief note
13. promissory note = weksel własny promissory note
14. short note = liścik short note
15. sour note = cierpka notatka sour note
16. final note = ostatnia notatka final note
17. low note = niska nuta low note
18. single note = jedna notatka single note
19. special note = specjalna notatka special note
20. little note = mało notatki little note
21. three-year note = trzyletnia notatka three-year note
22. right note = prawa notatka right note
23. subordinated note = podporządkowana notatka subordinated note
24. long note = długa notatka long note
25. weekly note = tygodniowa notatka weekly note
26. new note = nowa notatka new note
28. careful note = staranna notatka careful note
30. different note = inna notatka different note
31. cautionary note = ostrzegawcza notatka cautionary note
32. extensive note = długa notatka extensive note
33. false note = fałszywy dźwięk false note
34. top note = nuta głowy (faza zapachu perfum) top note
35. seven-year note = siedmioletnia notatka seven-year note
36. wrong note = fałszywa notatka wrong note
37. serious note = poważna notatka serious note
38. sustained note = przedłużona notatka sustained note
39. discordant note = fałszywie brzmiąca notatka discordant note
40. quick note = szybka notatka quick note
41. marginal note = uwaga na marginesie marginal note
42. interesting note = interesująca notatka interesting note
43. detailed note = szczegółowa notatka detailed note
44. biographical note = biogram, nota biograficzna biographical note
45. only note = jedyna notatka only note
46. short-term note = krótkoterminowy papier wartościowy short-term note
47. light note = notatka światła light note
48. similar note = podobna notatka similar note
49. sweet note = słodka notatka sweet note
50. small note = cicha notatka small note
51. deep note = głęboka notatka deep note
52. original note = pierwotna notatka original note
55. good note = dobra notatka good note
56. happy note = szczęśliwa notatka happy note
57. odd note = dziwna notatka odd note
58. sharp note = ostra notatka sharp note
59. clear note = czysta notatka clear note
60. optimistic note = optymistyczna notatka optimistic note
61. diplomatic note = nota dyplomatyczna diplomatic note
62. floating-rate note = pływający-stawka notatka floating-rate note
63. four-year note = czteroletnia notatka four-year note
64. introductory note = uwaga wstępna introductory note
65. conciliatory note = pojednawcza notatka conciliatory note
66. shrill note = przenikliwa notatka shrill note
przyimek + note
Kolokacji: 18
of notes • without notes • with notes • through one's notes • from notes • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.