ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"note" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

note rzeczownik

rzeczownik + note
Kolokacji: 92
liner note • Treasury note • program note • suicide note • bank note • Lecture Note • side note • TREAS. NOTE • percent note • ...
note + rzeczownik
Kolokacji: 21
Blue Note label • note issue • note pad • note auction • Treasury note issue • ...
note + czasownik
Kolokacji: 110
note says • note comes • NOTE shares • note indicates • note sounds • note explains • note makes • ...
czasownik + note
Kolokacji: 112
take note • compare notes • see note • contain notes • keep notes • include notes • issue notes • play notes • use notes • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 38
2. compare notes = wymień wrażenia compare notes
4. contain notes = zawieraj notatki contain notes
6. include notes = obejmuj notatki include notes
7. keep notes = zachowaj notatki keep notes
9. use notes = notatki wykorzystania use notes
11. return with one's note = powrót z czyjś notatka return with one's note
12. produce notes = przedstaw notatki produce notes
14. sell notes = sprzedaj notatki sell notes
15. look at one's notes = patrzeć czyjś notatki look at one's notes
17. note is priced = notatka jest określona cenę note is priced
18. leave a note = zostaw wiadomość leave a note
19. send a note = wyślij notatkę send a note
20. note attached = notatka przywiązała note attached
21. strike a note = wyrażać opinię na jakiś temat, wyrażać odczucia dotyczące czegoś strike a note
22. sing a note = zaśpiewaj notatkę sing a note
25. receive a note = otrzymaj notatkę receive a note
28. hold a note = ciągnij ton hold a note
29. hear a note = usłysz notatka hear a note
31. hit the notes = uderz w notatki hit the notes
32. give a note = daj notatkę give a note
33. provide notes = dostarcz notatki provide notes
35. hand a note = podaj kartkę hand a note
36. put a note = napisz notatkę put a note
37. refer to one's notes = odnosić się czyjś notatki refer to one's notes
38. accept notes = zaakceptuj notatki accept notes
przymiotnik + note
Kolokacji: 303
high note • mental note • two-year note • five-year note • handwritten note • explanatory note • particular note • Blue Note • ...
przyimek + note
Kolokacji: 18
of notes • without notes • with notes • through one's notes • from notes • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.