ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"note" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

note rzeczownik

rzeczownik + note
Kolokacji: 92
liner note • Treasury note • program note • suicide note • bank note • Lecture Note • side note • TREAS. NOTE • percent note • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 20
1. liner note = wkładka muzyczna (do płyty CD) liner note
3. program note = notka w programie (sztuki, koncertu) program note
4. suicide note = list pożegnalny (samobójcy) suicide note
6. Lecture Note = Wykład Notatka Lecture Note
7. side note = notatka boczna side note
8. TREAS. NOTE = SKARBNIK. NOTATKA TREAS. NOTE
9. percent note = notatka procentu percent note
11. pound note = notatka funta pound note
12. ransom note = żądanie okupu ransom note
13. research note = notatka naukowa research note
14. note of caution = notatka ostrożności note of caution
15. field note = notatka pola field note
16. album note = notatka albumu album note
17. production note = notatka produkcyjna production note
18. sleeve note = tekst na okładce płyty\, mówiący coś o muzyce na płycie oraz o muzykach sleeve note
19. warning note = notatka ostrzegawcza warning note
20. Lotus Note = Lotos Notatka Lotus Note
note + rzeczownik
Kolokacji: 21
Blue Note label • note issue • note pad • note auction • Treasury note issue • ...
note + czasownik
Kolokacji: 110
note says • note comes • NOTE shares • note indicates • note sounds • note explains • note makes • ...
czasownik + note
Kolokacji: 112
take note • compare notes • see note • contain notes • keep notes • include notes • issue notes • play notes • use notes • ...
przymiotnik + note
Kolokacji: 303
high note • mental note • two-year note • five-year note • handwritten note • explanatory note • particular note • Blue Note • ...
przyimek + note
Kolokacji: 18
of notes • without notes • with notes • through one's notes • from notes • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.