"write a note" — Słownik kolokacji angielskich

write a note kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skreśl kilka słów
  1. write czasownik + note rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I wrote him a little note and asked if he could help us out.

    Podobne kolokacje: