"take one's notes" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "take one's notes" po angielsku

czasownik
  1. robić notatki
    Taking notes is a good way to stay alert in lectures. (Robienie notatek jest dobrym sposobem, żeby pozostawać uważnym na wykładach.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

"take one's notes" — Słownik kolokacji angielskich

take one's notes kolokacja
Popularniejsza odmiana: take note
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): brać czyjś notatki
  1. take czasownik + note rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    During the last few years, the music world has started to take note.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo