ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"robić notatki" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "robić notatki" po polsku

robić notatki

obrazek do "take notes" po polsku
czasownik
 1. take notes , make notes  
  Taking notes is a good way to stay alert in lectures. (Robienie notatek jest dobrym sposobem, żeby pozostawać uważnym na wykładach.)

"robić notatki" — Słownik kolokacji angielskich

take notes kolokacja
Popularniejsza odmiana: take note
 1. take czasownik + note rzeczownik = robić notatki
  Bardzo silna kolokacja

  During the last few years, the music world has started to take note.

  Podobne kolokacje:
make notes kolokacja
Popularniejsza odmiana: make a note
 1. make czasownik + note rzeczownik = robić notatki
  Bardzo silna kolokacja

  He made a note to leave the books in the car next time.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo