"contain notes" — Słownik kolokacji angielskich

contain notes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zawieraj notatki
  1. contain czasownik + note rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It contained important notes for the book he was writing, and he intended to drive back there at once.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo