ROCZNY KURS ANGIELSKIEGO -40%Ucz się języka w wygodnej apce eTutoraSPRAWDŹ >>

"contain ingredients" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zawieraj składniki
  1. contain czasownik + ingredient rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "And the bag that contained all the ingredients to make more!"