ROCZNY KURS ANGIELSKIEGO -40%Ucz się języka w wygodnej apce eTutoraSPRAWDŹ >>

"contain elements" — Słownik kolokacji angielskich

contain elements kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zawieraj elementy
  1. contain czasownik + element rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The report on drugs contains many positive and good elements.