ANGIELSKA PACZKA -60%Kup 2 kursy w cenie 1! Tylko do niedzieli.Sprawdź

"contain information" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zawieraj informacje
  1. contain czasownik + information rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    These questions cannot contain any personal, political, or religious information.