BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"contain material" — Słownik kolokacji angielskich

contain material kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zawieraj materiał
  1. contain czasownik + material rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In addition, the documents themselves contain material that is not true.

powered by  eTutor logo