ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"provide material" — Słownik kolokacji angielskich

provide material kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dostarcz materiał
  1. provide czasownik + material rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    And many companies provide such materials to schools at no cost.

powered by  eTutor logo