"obtain materials" — Słownik kolokacji angielskich

obtain materials kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): otrzymaj materiały
  1. obtain czasownik + material rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The group also attempted to obtain nuclear materials in the mid-1990's.

powered by  eTutor logo