Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"obtain information" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "obtain information" po angielsku

"obtain information" — Słownik kolokacji angielskich

obtain information kolokacja
  1. obtain czasownik + information rzeczownik = pozyskiwać informacje
    Bardzo silna kolokacja

    More information may be obtained by making a call to 332-8497.

powered by  eTutor logo