BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"include elements" — Słownik kolokacji angielskich

include elements kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obejmuj elementy
  1. include czasownik + element rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The game also included various elements from the series, such as the land carrier.

powered by  eTutor logo