"include elements" — Słownik kolokacji angielskich

include elements kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obejmuj elementy
  1. include czasownik + element rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The game also included various elements from the series, such as the land carrier.